Giản đơn....


“ngày trôi qua những cơn mưa”, nghe mỗi câu này thôi cũng đã thấy buồn vời vợi. Tháng ngày cứ trôi qua, trôi qua, nhưng còn gặp lại nhau chỉ có năm là qua đi mãi…
 Sao hôm nay nắng lại lẻn mây mà rơi xuống thêm nhà thế này, chắc là lại không nghe lời người lớn nữa rồi đúng không, hay nắng đã thấy nhớ con người nên tìm gặp?

Chút gió mùa đã làm ngày nắng thêm lạnh. Đêm về chông chênh giữa nắng và mưa, chỉ có ngọn đèn đêm đổ bóng dài trong con đường vắng, ngày cứ quanh co, rồi cũng vòng về vị trí cũ… 

Comments

Popular Posts