Thursday, May 22, 2014

Là em đó!


ồ, hay nhỉ. ko hẹn mà gặp lại vừa nguyên 1 tháng mình lại lang thang đây đó blog.
không biết gọi tên cho những ngày qua là những ngày như thế nào? "bộn bề, bận bịu, hay là quá nhiều việc để làm?" cũng không được nốt. thôi mình gọi là "những ngày của riêng em vậy", nghe nó có vẻ phù hợp hơn. bởi vì ít nói, ko xả giao nhiều nên ngôn từ nó cũng kém cỏi ko phong phú được như ngta.... đôi khi em nói có mỗi mình em hiểu không ai hiểu cả. ngta ko hiểu em cũng chẳng buồn giải thích.