Gió và nước mắt.


đưa bàn tay em đón gió, nắm lấy gió trong tay....
xòe tay ra gió bay mất, chỉ còn lại bàn tay em lạnh buốt. em bê mặt..... bàn tay ướt đẫm những giọt nước mắt.... gió ơi, gió ko phải của riêng em gió ko có thật, gió trong suốt vô hình vậy mà những nơi gió đi qua là những bão gông cho cuộc đời.....
gió ko có thật nhưng nước mắt là có thật.

Comments

Popular Posts