1


có cái gì buồn hơn nỗi buồn không? tim mình như quặn thắt người như nhão ra thế này, sao lại yếu đuối đến vậy? ....

Comments

Popular Posts