Thursday, April 10, 2014

1


có cái gì buồn hơn nỗi buồn không? tim mình như quặn thắt người như nhão ra thế này, sao lại yếu đuối đến vậy? ....

No comments:

Post a Comment